GÓC NHÌN

Hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng
Ngày đăng 26/09/2022 | 07:37  | Lượt xem: 143

Từ năm 2013 đến tháng 6/2022, các sở, ban, ngành, đoàn thể của Thành phố và 30 quận, huyện, thị xã đã phối hợp tổ chức 82.207 cuộc với trên 13.125.091 lượt người dự trong đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

 Ngay từ khi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) có hiệu lực (năm 2013) và quy định ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật, hàng năm, UBND thành phố Hà Nội đều ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam để định hướng, chỉ đạo các ngành, các cấp từ Thành phố đến cơ sở tổ chức thực hiện.

Từ chỉ đạo của Thành phố, 100% các sở, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đều ban hành Kế hoạch hoặc văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai tại ngành, đơn vị mình các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật. Chủ đề Ngày Pháp luật hàng năm trên địa bàn Hà Nội đã luôn bám sát các sự kiện chính trị pháp lý của đất nước và Thủ đô theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Thành ủy, Hội đồng nhân dân và UBND Thành phố.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật tập trung vào giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, phát huy tinh thần tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Cụ thể gồm tuyên truyền gương “Người tốt, việc tốt” trong tuyên truyền, xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội.

Tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật mới liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp, các văn bản pháp luật góp phần thực hiện chủ đề công tác năm và nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố về các lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải cách hành chính; bảo vệ môi trường; đất đai; dịch vụ công trực tuyến; trật tự văn minh đô thị; vệ sinh môi trường...

Hàng năm Thành phố đều tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với tổng kết Cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tổ chức tọa đàm trên truyền hình, xây dựng phóng sự hưởng ứng.

Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng Thành phố vẫn tích cực chủ động tổ chức nhiều hoạt động phù hợp, thiết thực như hội nghị, toạ đàm, giao lưu trực tuyến… Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng PBGDPL Thành phố, Cổng/Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các cơ quan báo chí.

Từ năm 2013 đến tháng 6/2022, các sở, ban, ngành, đoàn thể của Thành phố và 30 quận, huyện, thị xã đã phối hợp tổ chức 82.207 cuộc với trên 13.125.091 lượt người dự trong đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Tăng cường tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, đã đăng tải 39.919 tin bài trên Trang thông tin điện tử tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Hội đồng Phối hợp PBGDPL Thành phố.

Từ năm 2013 đến nay, toàn Thành phố cũng đã in và phát hành miễn phí  57.257.249 tài liệu pháp luật, trong đó Hội đồng Phối hợp PBGDPL Thành phố đã phát hành trên 7.029.702 tài liệu sách, tờ gấp, tờ rơi tìm hiểu pháp luật như: Tìm hiểu Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Thanh niên, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, pháp luật tìm hiểu phòng, chống dịch bệnh Covid-19, pháp luật về giao thông đường bộ, phòng cháy, chữa cháy, trật tự an toàn xã hội, quy tắc ứng xử...

Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật trên toàn Thành phố đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng, qua đó giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân Thủ đô, nâng cao nhận thức về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với tính chất là cầu nối đưa pháp luật vào cuộc sống, làm cho công tác này của Thành phố ngày càng đi vào thực chất và có ý nghĩa hơn.

Bảo Khánh