GÓC NHÌN

Chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật còn chậm
Ngày đăng 15/09/2022 | 07:50  | Lượt xem: 99

Chiều 14/9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội.

Chiều 14/9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội.

Chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật còn chậm

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tăng cường chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ tham mưu hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Công tác xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật tiếp tục là một trong những nhiệm vụ quan trọng, được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dành nhiều thời gian chỉ đạo sát sao, thường xuyên, trực tiếp và cụ thể.

Từ tháng 10/2021 đến nay, Chính phủ đã xem xét, cho ý kiến 24 đề nghị xây dựng và 19 dự án luật, dự thảo nghị quyết. Trong năm 2022, Chính phủ đã tổ chức 05 Phiên họp chuyên đề để xem xét, cho ý kiến đối với các dự án luật, dự thảo nghị quyết thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Quy trình cho ý kiến thông qua các dự án, dự thảo được Chính phủ xem xét chặt chẽ hơn. Các dự án, dự thảo được các bộ chuẩn bị kỹ lưỡng, có dự thảo văn bản quy định chi tiết kèm theo. Tuy nhiên, quá trình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh vẫn còn tồn tại hạn chế như tình trạng xin lùi thời hạn trình hoặc chưa thực sự đảm bảo chất lượng…

Toàn cảnh phiên họp. (ảnh: Quốc hội)

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp, công tác xây dựng pháp luật đã gắn kết hơn với công tác thi hành pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, góp phần tích cực vào việc thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, cụ thể hóa các quy định, đưa luật nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh trong một số trường hợp còn chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao; việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật còn chậm...

Trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ báo cáo của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nêu rõ, Thường trực Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với những kết quả đạt được trong công tác tổ chức thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết năm 2022 đã nêu trong Báo cáo của Chính phủ.

Đồng thời đánh giá cao kết quả ở một số nội dung trọng tâm như: Công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực, trở thành công tác trọng tâm, thường xuyên với nhiều đổi mới, sáng tạo hiệu quả.

Công tác xây dựng, trình dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành triển khai thực hiện nghiêm túc; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng được các cơ quan, Bộ, ban, ngành quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện với nhiều phương thức, hình thức đổi mới, sáng tạo;...

Cơ bản thống nhất với đánh giá của Chính phủ, Ủy ban thẩm tra đồng thời đề nghị quan tâm, làm rõ thêm nguyên nhân và giải pháp khắc phục đối với một số hạn chế, bất cập. Cụ thể như đến nay còn 11/70 văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh đã có hiệu lực còn nợ chưa ban hành, so với năm 2021, việc nợ ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh đã có hiệu lực tăng mặc dù số văn bản cần ban hành ít hơn so với cùng kỳ năm trước.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương

Cho ý kiến tại phiên họp, đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều tán thành với nhiều nội dung của Báo cáo, đồng thời cho rằng, Chính phủ đã quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về xây dựng và tăng cường công tác tổ chức thi hành pháp luật, đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp trực tiếp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục hậu quả sau đại dịch Covid-19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội...

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, trong thời gian tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ và các cơ quan tiếp tục xác định việc triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị, Đề án Định hướng, Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2022 và năm 2023 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung nguồn lực hoàn thành kế hoạch đề ra, bảo đảm chất lượng và tiến độ,…

Bên cạnh đó, hết sức coi trọng công tác thể chế hóa triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chủ trương của Đảng về chống tiêu cực ngay trong công tác xây dựng pháp luật, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “tham nhũng chính sách”; lồng ghép “lợi ích nhóm”, lợi ích cục bộ của cơ quan quản lý nhà nước trong văn bản quy phạm pháp luật.

Đồng thời đề nghị Chính phủ chỉ đạo tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đề cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác xây dựng pháp luật; hoàn thành sớm văn bản quy định chi tiết còn nợ đọng, khắc phục triệt để tình trạng chậm ban hành văn bản hướng dẫn...

Mai Chi