GÓC NHÌN

Bước đột phá cho Thủ đô phát triển
Ngày đăng 07/05/2022 | 12:11  | Lượt xem: 260

Ngày 5-5-2022, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TƯ về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Với Nghị quyết này, cán bộ, đảng viên và người dân Thủ đô rất vui mừng, tin tưởng, Hà Nội sẽ có bước phát triển đột phá trong thời gian tới theo hướng “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Nghị quyết số 15-NQ/TƯ (ngày 5-5-2022) của Bộ Chính trị sẽ tạo bước đột phá cho Thủ đô Hà Nội phát triển. Ảnh: Quang Thái

Đảng viên Trần Thị Thịnh, 59 năm tuổi Đảng, Chi bộ 5, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng:
Xây dựng Thủ đô thực sự xứng đáng là trái tim của cả nước

Phát huy truyền thống lịch sử ngàn năm văn hiến và anh hùng, vị trí, vai trò là “Trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế…”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã nghiêm túc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TƯ của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020 và đạt được nhiều thành tựu nổi bật, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Tôi tin tưởng thời gian tới, Hà Nội sẽ tạo được bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, kết hợp với nguồn lực của cả nước và nguồn lực quốc tế, xây dựng và phát triển Thủ đô thực sự xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước.

Đảng viên Nguyễn Ngọc Tuất, 55 năm tuổi Đảng, Bí thư Chi bộ 11, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng:
Phát triển Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”

Những năm qua, Đảng bộ và chính quyền thành phố Hà Nội tập trung xây dựng, phát triển Thủ đô theo hướng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Đây là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 15/NQ-TU của Bộ Chính trị. Qua đó đẩy nhanh tiến độ xây dựng Thủ đô trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn; đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của Hà Nội thực sự gương mẫu, đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đảng viên Nguyễn Thị Thông, 52 năm tuổi Đảng, Chi bộ thôn Đình, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm:
Những tồn tại sẽ được khắc phục thực chất và hiệu quả

Để Hà Nội khai thác hết tiềm năng, lợi thế, phát triển nhanh, bền vững, có sức lan tỏa, thúc đẩy Vùng đồng bằng sông Hồng, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển, Bộ Chính trị đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nhấn mạnh, nguyên nhân chủ yếu do công tác quán triệt, thể chế hóa, triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị hiệu quả chưa cao; nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội, một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò và trách nhiệm của Thủ đô chưa sâu sắc, toàn diện. Tôi tin tưởng rằng, khi triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TƯ, những tồn tại nêu trên sẽ được các cấp, ngành khắc phục thực chất và hiệu quả.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Tây Đằng (huyện Ba Vì) Nguyễn Hữu Đường:
Phát triển văn hóa Thủ đô xứng với truyền thống nghìn năm Thăng Long - Hà Nội

Phát triển mạnh mẽ sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xứng đáng là trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế là một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 15-NQ/TƯ đưa ra để phát triển Hà Nội thành thành phố thông minh, hiện đại, có bản sắc. Cụ thể, tập trung phát triển văn hóa Thủ đô xứng tầm với truyền thống nghìn năm Thăng Long - Hà Nội; xây dựng Hà Nội thực sự là trung tâm hội tụ, kết tinh văn hóa của cả nước, trở thành nguồn lực phát triển mới cho Thủ đô. Tôi tin rằng những giải pháp hữu hiệu sẽ được triển khai nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, các di tích, công trình kiến trúc có giá trị; đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa, thể thao mới, tiêu biểu của Thủ đô…

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh huyện Hoài Đức Vương Quốc Trung:
Góp phần cùng Thủ đô phát triển bứt phá

Phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” là nhiệm vụ quan trọng đặc biệt trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với tinh thần “Cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước”. Đây là trách nhiệm, nghĩa vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô. Do đó, Nghị quyết số 15-NQ/TƯ đã chỉ ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó có việc phát triển sản phẩm làng nghề, nhất là các làng nghề truyền thống và các dịch vụ đặc trưng của Thủ đô. Định hướng này sẽ giúp huyện Hoài Đức ngày càng đi lên, góp phần cùng Thủ đô phát triển bứt phá trong thời gian tới...'

Theo HÀ NỘI MỚI