GÓC NHÌN

Bộ Tư pháp tổ chức triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL
Ngày đăng 16/10/2020 | 17:45  | Lượt xem: 121

Luật năm 2020 đã sửa đổi, bổ sung các nội dung về thẩm quyền ban hành VBQPPL của cấp huyện, cấp xã; thu hẹp phạm vi loại VBQPPL phải lập đề nghị xây dựng theo quy trình chính sách; nâng cao trách nhiệm,

Ngày 16-10, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật  cho HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trì hội nghị.   

Dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn cùng các lãnh đạo các sở, ban, ngành, phòng Tư pháp các quận, huyện.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu nhấn mạnh Luật Ban hành VBQPPL sửa đổi, bổ sung năm 2020 (Luật năm 2020) có nhiều nội dung mới, quan trọng và liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng văn bản, tổ chức và thi hành pháp  luật của các địa phương. Vì vậy, việc kịp thời nắm bắt các quy định mới để vận dụng chính xác là hết sức quan trọng.

Hội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung năm 2020 là bước đầu tiên và rất quan trọng để đưa các quy định mới của Luật vào thực tiễn, giúp các Bộ, ngành, địa phương kịp thời nắm bắt và áp dụng hiệu quả trong công tác xây dựng văn bản.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND TP Hà Nội (ảnh: Huy Kiên)

Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp) Nguyễn Hồng đã giới thiệu những quy định mới cơ bản của sửa đổi, bổ sung một số điều của của Luật BHVBQPPL như: Tiếp tục khẳng định và quy định cụ thể hơn cơ chế bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, ban hành VBQPPL; Bổ sung và làm rõ quy định về phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL; Bổ sung một số hình thức VBQPPL;

Ngoài ra, Luật năm 2020 cũng đã sửa đổi, bổ sung các nội dung về thẩm quyền ban hành VBQPPL của cấp huyện, cấp xã; thu hẹp phạm vi loại VBQPPL phải lập đề nghị xây dựng theo quy trình chính sách; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp của các cơ quan trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết; quy định về xây dựng, ban hành VBQPPL theo trình tự, thủ tục rút gọn…

Các đại biểu cũng đã nghe đại diện Bộ Tư pháp quán triệt một số nội dung của Quyết định số 1323/QĐ-TTg, ngày 31-8-2020, của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Kế hoạch số 1995/QĐ-BTP, ngày 25-9-2020, của Bộ Tư pháp về ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ghi nhận những ý kiến của đại diện các tỉnh, thành tại hội nghị, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu nêu rõ, để thực hiện hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, HĐND và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tổ chức quán triệt, nghiên cứu, tập huấn về những quy định mới của Luật cho đội ngũ tham gia trực tiếp tới công tác xây dựng pháp luật; chỉ đạo việc ban hành theo thẩm quyền và tổ chức hiệu quả các văn bản liên quan đến công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương; rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định, quy chế nội bộ về quy trình xây dựng văn bản pháp luật ở địa phương.

Đồng thời tiến hành rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật ở trung ương và địa phương, tổ chức tập huấn chuyên sâu và bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, ban hành VBQPPL để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng, ban hành VBQPPL theo quy định mới của Luật…

Bộ Tư pháp sẽ tiếp thu đầy đủ những đề xuất, kiến nghị của các địa phương nhằm hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Thứ trưởng Phan Chí Hiếu cũng hy vọng khi triển khai Luật năm 2020 sẽ tạo ra bước đột phá mới, tạo chuyển biến căn bản trong công tác xây dựng VBQPPL của đất nước nói chung và các địa phương nói riêng./.

Mai Chi