GÓC NHÌN

Đề xuất giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng với xăng, dầu
Ngày đăng 28/09/2022 | 07:14  | Lượt xem: 91

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa góp ý Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với xăng và thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với xăng, dầu.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa góp ý Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với xăng và thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với xăng, dầu.

VCCI đồng tình với tính cần thiết và cấp thiết của việc ban hành Nghị quyết quy định về chính sách giảm thuế TTĐB với xăng và thuế GTGT với xăng, dầu và trao thẩm quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định mức giảm cụ thể tuỳ điều kiện thực tế.

Quy định này sẽ tạo điều kiện để Quốc hội, Chính phủ phản ứng nhanh hơn, kịp thời hơn trong việc hạn chế các tác động tiêu cực của việc tăng giá xăng, dầu đối với doanh nghiệp và nền kinh tế. Đây là kiến nghị đã được nhiều doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp phản ánh với VCCI trong thời gian qua

Về lâu dài, VCCI đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục xem xét nghiên cứu, đánh giá tác động của chính sách miễn giảm toàn bộ thuế TTĐB đối với mặt hàng xăng như VCCI đã nêu tại Công văn số 0915/PTM-PC ngày 21/6/2022 với thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đây có thể là phương án sử dụng trong trường hợp giá xăng trên thế giới tăng cao bất thường.

Theo Tờ trình của Bộ Tài chính, các sắc thuế áp dụng đối với mặt hàng xăng, dầu và cơ cấu trong giá cơ sở xăng, dầu gồm: thuế nhập khẩu, thuế TTĐB đối với xăng, thuế bảo vệ môi trường và thuế GTGT.

Hiện nay, giá xăng, dầu trên thị trường thế giới dự báo tiếp tục diễn biến khó lường, khó dự báo. Để đảm bảo tính kịp thời trong việc ổn định giá xăng, dầu trong nước trước biến động của giá xăng, dầu thế giới, góp phần giảm chi phí sản xuất kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm để tăng tính cạnh tranh của hàng xuất khẩu, hỗ trợ phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần kiềm chế lạm phát thì giải pháp giảm thuế cũng cần đặt ra.

Bộ Tài chính trình Chính phủ để trình Quốc hội giao thẩm quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh giảm mức thuế TTĐB đối với xăng và thuế GTGT đối với xăng dầu.

Cụ thể: Giảm tối đa 50% mức thuế TTĐB đối với xăng (bao gồm cả xăng E5, E10) và giảm tối đa 50% mức thuế GTGT đối với xăng các loại, nhiên liệu bay, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn. Giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định mức giảm cụ thể thuế TTĐB đối với xăng và thuế GTGT đối với xăng, dầu cũng như thời gian áp dụng giảm thuế cụ thể trong trường hợp giá xăng, dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tăng cao hoặc vẫn ở mức cao, tác động đến chỉ số lạm phát, kinh tế vĩ mô, sinh kế, đời sống người dân và tăng trưởng kinh tế.

Bộ Tài chính trình đánh giá tác động trên cơ sở 2 phương án. Phương án 1 là giảm 50% mức thuế TTĐB đối với xăng (bao gồm cả xăng E5, E10) và giảm 20% mức thuế GTGT đối với xăng dầu. Thời gian áp dụng 6 tháng kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành.

Với phương án đề xuất nêu trên và giả định các yếu tố khác cấu thành giá cơ sở xăng, dầu không thay đổi so với kỳ điều hành ngày 12/9/2022, thì tỷ trọng thuế trong giá cơ sở xăng, dầu còn khoảng 15,93% đối với xăng E5RON92, khoảng 17,95% đối với xăng RON95 và khoảng 9,75% đối với dầu diesel. Theo đó, giá xăng, dầu sẽ giảm tương ứng đối với xăng E5RON92 giảm 1.113 đồng/lít còn 21.118 đồng/lít, đối với xăng RON95 giảm 1.313 đồng/lít còn 21.902 đồng/lít, và đối với dầu diesel giảm 439 đồng/lít còn 23.741 đồng/lít.

Phương án 2 là giảm 50% mức thuế TTĐB đối với xăng (bao gồm cả xăng E5, E10) và giảm 50% mức thuế GTGT đối với xăng dầu. Thời gian áp dụng 6 tháng kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành.

Nếu áp dụng phương án này và giả định các yếu tố khác cấu thành giá cơ sở xăng, dầu không thay đổi so với kỳ điều hành ngày 12/9/2022 thì tỷ trọng thuế trong giá cơ sở xăng, dầu còn khoảng 13,35% đối với xăng E5RON92, khoảng 15,61% đối với xăng RON95 và khoảng 7,18% đối với dầu diesel.

Như vậy, giá xăng, dầu sẽ giảm tương ứng đối với xăng E5RON92 là 1.700 đồng/lít còn 20.531 đồng/lít, đối với xăng RON95 là 1.921 đồng/lít còn 21.294 đồng/lít và đối với dầu diesel là 1.099 đồng/lít còn 23.081 đồng/lít.

Mai Chi