GÓC NHÌN

Đề nghị quy định rõ các điều kiện cụ thể trong giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện
Ngày đăng 06/05/2022 | 17:14  | Lượt xem: 73

VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung một chính sách về điều chỉnh quy hoạch tần số theo hướng nếu việc điều chỉnh quy hoạch tần số dẫn đến việc phải thu hồi các giấy phép sử dụng tần số đã cấp hoặc phải vứt bỏ, sửa chữa các thiết bị vô tuyến đang tồn tại trên thực tế, thì cần được lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động và nên thuộc thẩm quyền của Thủ tướng

Đề nghị quy định rõ các điều kiện cụ thể trong giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa góp ý kiến vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

Theo VCCI, Dự thảo Luật Tần số vô tuyến điện 2009 quy định giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện sẽ được cấp “kèm theo các điều kiện cụ thể”, nhưng không quy định rõ các điều kiện cụ thể này là gì.

“Các điều kiện này được hiểu là sự hạn chế quyền sử dụng tần số của doanh nghiệp được cấp, cũng chính là hạn chế quyền tài sản của doanh nghiệp. Theo quy định tại Điều 14.2 của Hiến pháp 2013, việc hạn chế quyền chỉ được quy định trong luật, chứ không phải văn bản dưới luật. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung rõ quy định về các điều kiện cụ thể trong giấy phép vào trong luật này”, VCCI đề nghị.

Ảnh minh họa (ảnh: VGP)

Dự thảo Luật cũng đưa ra nhiều điều kiện để được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện. Các điều kiện này được suy đoán là nhằm loại bỏ một số cá nhân, tổ chức xin giấy phép tần số sau đó không sử dụng, gây lãng phí và cản trở các cá nhân, tổ chức khác có thể sử dụng hiệu quả hơn.

Theo VCCI, các điều kiện này phù hợp với trường hợp cấp phép trực tiếp hoặc thông qua thi tuyển nhưng trong trường hợp đấu giá, bên tham gia đã phải trả chi phí rất lớn để có được quyền sử dụng tần số. Nếu người trúng đấu giá không sử dụng tần số một cách hiệu quả thì sẽ chịu thua lỗ lớn.

Do đó, VCCI cho rằng, việc quy định thêm các điều kiện trên dường như không còn cần thiết, mà nếu bỏ các điều kiện này đi, có thể sẽ giúp tăng thêm các đơn vị tham gia đấu giá, giúp cuộc đấu giá trở nên cạnh tranh và lành mạnh hơn.

Dự thảo quy định thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện khi doanh nghiệp không sử dụng tần số trong hai năm. Tuy nhiên, quy định này cũng chỉ phù hợp với các doanh nghiệp được cấp phép tần số qua hình thức trực tiếp hoặc thi tuyển.

Đối với trường hợp cấp phép qua đấu giá thì quyền sử dụng tần số đã trở thành quyền tài sản của doanh nghiệp, do đó, việc thu hồi sẽ phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Vì vậy, VCCI cho rằng, cần bỏ quy định trên đối với trường hợp cấp phép qua đấu giá, đồng thời cơ quan nhà nước vẫn có thể tiến hành thu hồi nếu doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ tài chính để duy trì quyền sử dụng tần số, băng tần.

Việc bổ sung quy định về lượng băng tần cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng tối đa được cấp cho các doanh nghiệp là hết sức cần thiết, nhằm bảo đảm tính cạnh tranh trên thị trường, tránh tình trạng một doanh nghiệp thâu tóm tài nguyên tần số và trở thành độc quyền. Tuy nhiên, VCCI cho rằng quy định này cần được soạn thảo theo hướng nhằm tránh nguy cơ bị bóp méo trong quá trình thực thi.

Cụ thể, khi quyết định về lượng băng tần tối đa được cấp, cơ quan có thẩm quyền cần có báo cáo về hiện trạng và tác động cạnh tranh của các phương án chính sách, nhằm lựa chọn phương án tốt nhất, tránh tình trạng băng tần được cấp cho nhiều công ty nhưng các công ty này lại cùng một tập đoàn, cùng nhóm công ty thì vẫn không bảo đảm cạnh tranh, đề nghị cơ quan soạn thảo thiết kế quy định áp dụng cho nhóm công ty chứ không chỉ cho từng công ty đơn lẻ.

Luật Tần số vô tuyến điện 2009 đã có quy định trong trường hợp điều chỉnh quy hoạch tần số thì có thể sẽ tiến hành thu hồi quyền sử dụng tần số đã cấp cho tổ chức, cá nhân nếu mục đích, đối tượng sử dụng tần số vô tuyến điện không còn phù hợp và có bồi thường theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, việc điều chỉnh quy hoạch này không chỉ ảnh hưởng đến các cá nhân, tổ chức được cấp phép sử dụng tần số mà còn ảnh hưởng đến các tổ chức, cá nhân khác đang sản xuất, kinh doanh hoặc đang sử dụng các thiết bị trong mạng thông tin vô tuyến điện đó.

Ví dụ, trong thời gian vừa qua thì việc điều chỉnh quy hoạch tần số dành cho truyền hình tương tự không chỉ ảnh hưởng đến các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình mà còn ảnh hưởng đến những cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh và sử dụng các thiết bị thu hình có sử dụng tần số đó.

Những quyết định điều chỉnh quy hoạch như vậy sẽ có tác động rất lớn đến xã hội và nền kinh tế, do đó cần được đưa ra một cách cẩn trọng hơn. VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung một chính sách về điều chỉnh quy hoạch tần số theo hướng nếu việc điều chỉnh quy hoạch tần số dẫn đến việc phải thu hồi các giấy phép sử dụng tần số đã cấp hoặc phải vứt bỏ, sửa chữa các thiết bị vô tuyến đang tồn tại trên thực tế, thì cần được lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động và nên thuộc thẩm quyền của Thủ tướng, nhằm bảo đảm quá trình ra quyết định có đầy đủ sự tham gia của các bên liên quan.

Việc điều chỉnh này cũng cần có lộ trình phù hợp, phụ thuộc vào thời gian khấu hao của loại thiết bị phải vứt bỏ, sửa chữa; đồng thời nghiên cứu thêm việc hỗ trợ chi phí chuyển đổi cho các chủ sở hữu thiết bị chịu tác động.

Nếu việc điều chỉnh quy hoạch không dẫn đến việc phải thu hồi các giấy phép sử dụng tần số đã cấp hoặc vứt bỏ, sửa chữa các thiết bị vô tuyến đang tồn tại thì có thể được thực hiện nhanh chóng và thuộc thẩm quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Mai Chi