Giải Trí

Tổ chức Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh
Ngày đăng 29/06/2022 | 06:14  | Lượt xem: 86

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 88-KH/TU về tổ chức Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ V - năm 2022.

 

Theo Kế hoạch số 88-KH/TU của Thành ủy, Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ V - năm 2022 được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về các nội dung: Chủ trương của Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025; tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển toàn diện, bền vững của Thủ đô; đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính; đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu.

 Những kết quả nổi bật trong việc thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVII) về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, giai đoạn 2021-2025”; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 2202-2022 của Thành ủy về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” gắn với việc thực hiện 2 quy tắc ứng xử của thành phố.

 Phản ánh gương điển hình (tập thể, cá nhân), mô hình mới, cách làm hay, đạt hiệu quả tích cực trong phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Những khó khăn, bất cập, những biểu hiện tiêu cực, các vấn đề còn tồn tại trong phát triển văn hóa Thủ đô và việc thực hiện 2 quy tắc ứng xử của thành phố.

 Giải cũng dành để trao cho các cơ quan báo chí tiêu biểu trong hoạt động tuyên truyền về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; trao cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tổ chức thực hiện giải.

 Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 16/11/2021 đến 10/8/2022. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 11/8/2022 (theo dấu bưu điện).

Vòng Sơ khảo tác phẩm báo chí sẽ tiến hành từ ngày 12/8 đến 26/8/2022. Các tác phẩm báo chí đã đăng gửi tham dự giải theo quy định sẽ được Hội đồng Sơ khảo xem xét, đánh giá đế chọn ra tác phẩm báo chí đáp ứng tiêu chí xét trao giải đưa vào vòng chung khảo.

 

Vòng chung khảo tác phẩm báo chí tiến hành từ ngày 27/8 đến 9/9/2022. Hội đồng Chung khảo dựa trên kết quả tuyển chọn của Hội đồng Sơ khảo sẽ tiến hành đánh giá, thẩm định, lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất trình Ban tổ chức và Ban Chỉ đạo Giải quyết định tác phẩm đoạt giải và các đơn vị được khen thưởng. Việc lựa chọn tác phẩm xuất sắc để trao thưởng không nhất thiết mỗi loại hình báo chí phải xét đủ số lượng các giải: Đặc biệt, A, B, C và Khuyến khích theo cơ cấu giải thưởng.

 Lễ công bố và trao thưởng Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ V - năm 2022 được tổ chức trong tháng 10/2022 nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022).

 Về số lượng giải thưởng: Có 1 giải Đặc biệt, 3 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 15 giải Khuyến khích. Có 2 giải đồng hạng xuất sắc cho các cơ quan báo chí tiêu biểu.

 Giải nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Đồng thời, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về công tác phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh góp phần tích cực trong việc vun đắp những giá trị văn hóa truyền thống, hạn chế những tiêu cực phát sinh, phát huy những yếu tố tích cực mới; nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, khơi dậy niềm tự hào của người Hà Nội, từng bước củng cố, hoàn thiện và phát triển các giá trị văn hóa…

D.Hà