Giải Trí

Công bố đề cử Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 5 năm 2022
Ngày đăng 22/09/2022 | 22:23  | Lượt xem: 76

Ngày 22-9, Hội đồng Giải thưởng Sách quốc gia đã công bố danh sách đề cử Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 5 - năm 2022.

Công bố đề cử giải thưởng sách quốc gia lần thứ 5 năm 2022

Đây là giải thưởng của Nhà nước, do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Xuất bản Việt Nam thực hiện hằng năm, trao giải cho những cuốn sách (bộ sách) có giá trị nổi bật về nội dung tư tưởng, tri thức, thẩm mỹ, nhằm tôn vinh tác giả, dịch giả, các nhà khoa học và những người làm công tác xuất bản, góp phần phát hiện, lưu giữ, quảng bá những tác phẩm có giá trị đến với đông đảo bạn đọc. Đồng thời thúc đẩy sự nghiệp xuất bản phát triển và hội nhập quốc tế. Đây là lần thứ 5 Giải thưởng được tổ chức.

Sau nhiều phiên họp, các Hội đồng chấm giải đã thống nhất được danh sách đề cử giải thưởng bao gồm 26 cuốn sách, bộ sách. Trong đó, sách về kinh tế có “FDI - Nhiệm vụ kép trong bối cảnh mới” (tác giả: TS Phan Hữu Thắng; NXB Khoa học và Kỹ thuật liên kết Công ty Cổ phần Sách Alpha). “Lịch sử đồng tiền Việt Nam” (tác giả: Tập thể do TS Đào Minh Tú đứng ra chỉ đạo biên soạn; NXB Hồng Đức) là công trình khoa học đồ sộ về đồng tiền Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử, dày hơn 600 trang cùng toàn bộ hồ sơ khoa học của hơn 1.000 mẫu tiền.

Trong đó có một số cuốn sách như: “Hồ Chí Minh: Những bài viết và những cuộc tranh đấu” của tác giả Alain Ruscio; dịch giả: Nguyễn Đức Truyền; hiệu đính: Lê Trung Dũng, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật.

Tác phẩm bao quát toàn bộ hành trình sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo trình tự thời gian kể từ khi Người đặt chân đến nước Pháp vào năm 1911 cho đến khi Người đi xa vào ngày 2-9-1969. Trên cơ sở tổng hợp những bài viết của chính Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tư liệu quý được lưu tại cơ quan lưu trữ của Pháp, tác giả Alain Ruscio soạn nên cuốn sách này. 

D,Hà