Giải đáp pháp luật

Mức chi điều dưỡng phục hồi sức khỏe tại nhà đối với bệnh binh
Ngày đăng 30/06/2022 | 20:36

Chú ruột tôi năm nay 75 tuổi là bệnh binh, chú tôi được hưởng chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe tại nhà. Tôi muốn biết mức chi cho điều dưỡng phục hồi sức khỏe tại nhà được quy định như thế nào? 

Trả lời:

- Khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng gồm:

a) Người hoạt đng cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

b) Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

c) Liệt sĩ;

d) Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

đ) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

e) Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

g) Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993; người hưởng chính sách như thương binh;

h) Bệnh binh;

i) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học;

k) Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày;

l) Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế;

m) Người có công giúp đỡ cách mạng.

- Điều 5 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định Tùy tng đối tượng, người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng được hưởng chế độ ưu đãi chủ yếu như sau:

1. Trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng, trợ cấp một lần;

2. Các chế độ ưu đãi khác bao gồm:

a) Bảo hiểm y tế;

b) Điều dưỡng phục hồi sức khỏe;

c) Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng thuộc ngành lao động - thương binh và xã hội hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở lên;

d) Ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm;

đ) Hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

e) Hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người hoặc khi có khó khăn về nhà ở;

g) Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước;

h) Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển; ưu tiên giao khoán bảo vệ và phát triển rừng;

i) Vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh;

k) Miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật.

- Điều 6 Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, quy định điều dưỡng phục hồi sức khỏe như sau:

1. Điều dưỡng phục hồi sức khỏe tại nhà: Mức chi bng 0,9 lần mức chuẩn/01 người/01 lần và được chi trả trực tiếp cho đối tượng được hưởng.

2. Điều dưng phục hồi sức khỏe tập trung: Mức chi bằng 1,8 lần mức chuẩn/01 người/01 ln. Nội dung chi bao gồm:

a) Tiền ăn trong thời gian điều dưỡng;

b) Thuốc thiết yếu;

c) Quà tặng cho đối tượng;

d) Các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho đối tượng trong thời gian điều dưỡng (mức chi tối đa 15% mức chi điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung), gồm: khăn mặt, xà phòng, bàn chải, thuốc đánh răng, tham quan, chụp ảnh, tư vấn sức khỏe, phục hi chức năng, sách báo, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các khoản chi khác phục vụ đối tượng điều dưng.

- Điều 3 Nghị định số 75/2021/NĐ-CP  quy định mức chuẩn trợ cấp ưu đãi như sau:

1. Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 1.624.000 đồng (sau đây gọi tt là mức chuẩn).

2. Mức chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này làm căn cứ để tính mức hưng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Các mức quy định theo mức chuẩn tại Nghị định này được điều chỉnh khi mc chuẩn được điều chỉnh”.

- Điều 85 Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 hướng dẫn Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (có hiệu lực từ ngày 15/02/2022) quy định về chế độ, hình thức điều dưỡng phục hồi sức khỏe như sau:

“1. Chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe hằng năm hoặc hai năm một lần.

2. Hình thức điều dưỡng tập trung tại cơ sở điều dưỡng hoặc điều dưỡng tại nhà”.

Như vậy, chú ruột của anh/chị là bệnh binh thuộc trường hợp người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Theo quy định, chú ruột của anh/chị được hưởng chế độ ưu đãi chủ yếu như: Trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng, trợ cấp một lần và các chế độ ưu đãi khác, trong đó có chế độ ưu đãi phục hồi sức khỏe…… Đối chiếu với quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 75/2021/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 75/2021/NĐ-CP thì chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe tại nhà có mức chi bằng 0,9 lần mức chuẩn/01 người/01 lần. Cụ thể số tiền chú ruột anh/chị được được chi trả trực tiếp là: 1.624.000 đồng x 0,9 = 1.461.600 đồng/lần. Theo Điều 85 Nghị định 131/2021/NĐ-CP thì chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe hằng năm hoặc hai năm một lần.

Như Quỳnh