Giải đáp pháp luật

Có bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có?
Ngày đăng 04/04/2022 | 16:50

Thông qua một người bạn giới thiệu, tôi đã mua một chiếc xe máy HONDA nhãn hiệu SH mode của anh T (có giấy đăng ký xe mang tên Nguyễn Thị X, theo anh T nói là vợ anh).

Thông qua một người bạn giới thiệu, tôi đã mua một chiếc xe máy HONDA nhãn hiệu SH mode của anh T (có giấy đăng ký xe mang tên Nguyễn Thị X, theo anh T nói là vợ anh). Sau khi mua, tôi đã đi làm bằng chiếc xe này thì bị Công an thu giữ, nói là xe ăn cắp. Khi đó tôi mới biết đó là chiếc xe T ăn cắp. Xin hỏi tôi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có không?

Trả lời:

Điều 323 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có như sau:

1. Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tài sản, vật phạm pháp trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng;

d) Thu lợi bất chính từ 20.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 10 năm:

a) Tài sản, vật phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

b) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

a) Tài sản, vật phạm pháp trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;

b) Thu lợi bất chính 300.000.000 đồng trở lên.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Như vậy, theo quy định trên thì một người chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có nếu như người đó biết rõ tài sản đó là do người khác phạm tội mà có và người đó không hứa hẹn trước là sẽ tiêu thụ tài sản này. Theo đó, nếu như chứng minh được bạn không biết chiếc xe máy mình mua là tài sản do T ăn cắp thì bạn sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trên.

Khánh Chi