Giải đáp pháp luật

Chế độ ăn, mặc và đồ dùng sinh hoạt cá nhân tại cơ sở cai nghiện bắt buộc?
Ngày đăng 15/05/2022 | 09:28

Chị H là đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Do lo lắng khi vào cơ sở cai nghiện sẽ không quen với chế độ ăn, mặc và sinh hoạt, chị H muốn biết theo quy định của pháp luật chế độ ăn mặc và sinh hoạt trong cơ sở cai nghiện bắt buộc được pháp luật quy định như thế nào? 

Trả lời:

 - Khoản 12, khoản 13 Điều 2 Luật phòng chống ma túy năm 2021 quy định:  Người nghiện ma túy là người sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này; Cai nghiện ma túy là quá trình thực hiện các hoạt động hỗ trợ về y tế, tâm lý, xã hội, giúp người nghiện ma túy dừng sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, phục hồi thể chất, tinh thần, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi để chấm dứt việc sử dụng trái phép các chất này”.

- Điều 28 Luật phòng chống ma túy năm 2021 quy định các biện pháp cai nghiện ma túy như sau:

“1. Biện pháp cai nghiện ma túy bao gồm:

a) Cai nghiện ma túy tự nguyện;

b) Cai nghiện ma túy bắt buộc.

2. Biện pháp cai nghiện ma túy tự nguyện được thực hiện tại gia đình, cộng đồng hoặc tại cơ sở cai nghiện ma túy; biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc được thực hiện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập”.

- Điều 32 Luật phòng chống ma túy năm 2021 quy định đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc như sau:

“Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện;

2. Trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy;

3. Người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế hoặc bị chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do vi phạm quy định về điều trị nghiện;

4. Trong thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy mà tái nghiện”.

- Điều 65 Nghị định 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ hướng dẫn Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy, quy định chế độ ăn, mặc và đồ dùng sinh hoạt cá nhân tại cơ sở cai nghiện bắt buộc như sau:

“1. Định mức tiền ăn hàng tháng của người cai nghiện bằng 0,8 mức lương cơ sở hiện hành. Ngày lễ, Tết dương lịch người cai nghiện được ăn thêm không quá 03 lần tiêu chuẩn ngày thường; các ngày Tết nguyên đán người cai nghiện được ăn thêm không quá 05 lần tiêu chuẩn ngày thường; chế độ ăn đối với người cai nghiện bị ốm do Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc quyết định theo chỉ định của nhân viên y tế điều trị, nhưng không thấp hơn 03 lần tiêu chuẩn ngày thường.

2. Định mức tiền chăn, màn, chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân và băng vệ sinh đối với người cai nghiện nữ hàng năm của người cai nghiện bằng 0,9 mức lương cơ sở hiện hành.

3. Các định mức quy định tại Khoản 1 Khoản 2 Điều này là mức tối thiểu, căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa phương, Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh định mức cho phù hợp”.

Do chị không nêu rõ đi cai nguyện bắt buộc thuộc đơn vị hành chính tỉnh/Thành cụ thể nào nên chúng tôi giải đáp theo góc độ chung nhất các quy định của pháp luật về chế độ ăn mặc và sinh hoạt trong cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Như Quỳnh