ĐẤT ĐAI

Trường hợp nào không được xây nhà có ban công nhô ra ngoài?
Ngày đăng 25/07/2018 | 00:00  | Lượt xem: 845

Nơi tôi ở thuộc khu vực xây dựng nhà không cần xin giấy phép xây dựng. Có thể đây chính là lý do các gia đình đều đua ban công hoặc các tầng trên ra đường. Vì thực hiện không thống nhất nên việc làm này vừa mất thẩm mỹ, vừa không đảm bảo an toàn…

Nơi tôi ở thuộc khu vực xây dựng nhà không cần xin giấy phép xây dựng. Có thể đây chính là lý do các gia đình đều đua ban công hoặc các tầng trên ra đường. Vì thực hiện không thống nhất nên việc làm này vừa mất thẩm mỹ, vừa không đảm bảo an toàn…

Tôi thấy một số trường hợp khi xây dựng cũng có cán bộ Phường đến yêu cầu tạm dừng hoặc yêu cầu điều chỉnh.

Đề nghị các anh chị cho hỏi: Trường hợp không cần xin giấy phép xây dựng thì có được đua ban công hoặc các tầng trên như vậy hay không?

Trả lời

Công trình xây dựng, theo Khoản 10 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014, “là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế. Công trình xây dựng bao gồm công trình dân dụng, công trình công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình khác”.

Thi công xây dựng công trình gồm xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi; phá dỡ công trình; bảo hành, bảo trì công trình xây dựng. Một trong những yêu cầu khi thực hiện công việc này, bao gồm xây dựng nhà ở riêng lẻ, theo quy định tại khoản 1 Điều 111 của Luật này là “tuân thủ thiết kế xây dựng được duyệt, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng; bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn trong sử dụng, mỹ quan, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ và điều kiện an toàn khác theo quy định của pháp luật”.

Phần nhà được phép nhô quá chỉ giới đường đỏ trong trường hợp chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ được quy định tại mục 2.8.10 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01: 2008/BXD (được ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng). Cụ thể:

“1) Các bộ phận cố định của nhà:

- Trong khoảng không từ mặt vỉa hè lên tới độ cao 3,5m, mọi bộ phận của nhà đều không được nhô quá chỉ giới đường đỏ, trừ các trường hợp dưới đây:

+ Đường ống đứng thoát nước mưa ở mặt ngoài nhà: được phép vượt qua đường đỏ không quá 0,2m và phải đảm bảo mỹ quan;

+ Từ độ cao 1m (tính từ mặt vỉa hè) trở lên, các bậu cửa, gờ chỉ, bộ phận trang trí được phép vượt đường đỏ không quá 0,2m.

- Trong khoảng không từ độ cao 3,5m (so với mặt vỉa hè) trở lên, các bộ phận cố định của nhà (ô-văng, sê-nô, ban công, mái đua..., nhưng không áp dụng đối với mái đón, mái hè) được vượt quá chỉ giới đường đỏ theo những Điều kiện sau:

+ Độ vươn ra (đo từ chỉ giới đường đỏ tới mép ngoài cùng của phần nhô ra), tùy thuộc chiều rộng lộ giới, không được lớn hơn giới hạn được quy định ở bảng 2.9, đồng thời phải nhỏ hơn chiều rộng vỉa hè ít nhất 1,0m, phải đảm bảo các quy định về an toàn lưới điện và tuân thủ quy định về quản lý xây dựng áp dụng cụ thể cho khu vực;

+ Vị trí độ cao và độ vươn ra cụ thể của ban công phải thống nhất hoặc tạo được nhịp điệu trong hình thức công trình kiến trúc, tạo được không gian kiến trúc cảnh quan trong từng cụm nhà cũng như trong tổng thể toàn khu vực;

+ Trên phần nhô ra chỉ được làm ban công, không được che chắn tạo thành lô-gia hay buồng”.

Bảng 2.9 của Quy chuẩn này quy định độ vươn ra tối đa của ban công, mái đua, ô-văng như sau:

Chiều rộng lộ giới (m)

Độ vươn ra tối đa Amax (m)

Dưới 7m

0

7÷12

0,9

>12÷15

1,2

>15

1,4

Bảng 2.10 của Quy chuẩn này quy định các bộ phận nhà được phép nhô ra như sau:

Độ cao so với mặt hè (m)

Bộ phận được nhô ra

Độ vươn tối đa (m)

Cách mép vỉa hè tối thiểu (m)

≥ 2,5

Gờ chỉ, trang trí

0,2

 

≥ 2,5

Kết cấu di động:

Mái dù, cánh cửa

 

1,0m

≥ 3,5

Kết cấu cố định (phải nghiên cứu quy định trong tổng thể kiến trúc khu vực):

 

 

 

- Ban công mái đua

 

1,0

 

- Mái đón, mái hè phố

 

0,6

Căn cứ quy định của pháp luật và quy chuẩn nêu trên, nếu chiều rộng của lộ giới dưới 7m, chủ đầu tư không được xây dựng ban công nhô ra ngoài. Trường hợp chiều rộng của lộ giới từ 7m trở lên, độ cao so với mặt hè lớn hơn hoặc bằng 3,5m thì thực hiện quy chuẩn về độ vươn ra tối đa và cách mép vỉa hè tối thiểu như trên.

Cũng phải lưu ý, chỉ các bộ phận gờ chỉ, trang trí, kết cấu di động (mái dù, cánh cửa), kết cấu cố định (phải nghiên cứu quy định trong tổng thể kiến trúc khu vực, bao gồm ban công mái đua, mái đón, mái hè phố) mới được phép nhô ra. Có nghĩa là, trong mọi trường hợp, chủ đầu tư không được phép thi công các tầng trên của công trình nhô ra như thông tin của bạn.

Ngọc Đức