ĐẤT ĐAI

Thuế thu nhập cá nhân khi được hưởng thừa kế nhà đất
Ngày đăng 02/03/2022 | 17:46  | Lượt xem: 434

Bố mẹ tôi được hưởng thừa kế theo di chúc một căn nhà 3 tầng, diện tích sàn 180m2, xây dựng trên thửa đất 100m2.

Xin hỏi các anh chị, bố mẹ tôi có phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay không? Nếu phải nộp thì thu nhập chịu thuế được tính như thế nào, mức thuế suất là bao nhiêu?

Trả lời

Điều 18 Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định thu nhập chịu thuế từ thừa kế, quà tặng như sau:

“1. Thu nhập chịu thuế từ thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được theo từng lần phát sinh.

2. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế được quy định như sau:

a) Đối với thu nhập từ thừa kế là thời điểm đối tượng nộp thuế nhận được thừa kế;

b) Đối với thu nhập từ quà tặng là thời điểm tổ chức, cá nhân tặng cho đối tượng nộp thuế hoặc thời điểm đối tượng nộp thuế nhận được thu nhập”.

Như vậy, thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân từ nhận thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản thừa kế, quà tặng, bao gồm: Bất động sản, tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, kể cả chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh vượt trên 10 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần phát sinh.

Theo điểm c khoản 2 Điều 23 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ, việc xác định thu nhập tính thuế đối với tài sản là bất động sản nhận thừa kế, quà tặng phải bảo đảm phù hợp với giá thị trường tại thời điểm phát sinh thu nhập. Cụ thể:

“- Phần trị giá đất được xác định căn cứ theo Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm nhận thừa kế, nhận quà tặng;

- Phần trị giá nhà, kết cấu hạ tầng và công trình kiến trúc gắn liền với đất được xác định theo giá tính lệ phí trước bạ nhà do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không có quy định giá tính lệ phí trước bạ nhà thì căn cứ vào quy định của Bộ Xây dựng về phân loại nhà, về tiêu chuẩn, về định mức xây dựng cơ bản; giá trị còn lại thực tế của công trình trên đất”.

Tóm lại, giá trị tài sản thừa kế, quà tặng là bất động sản được xác định như sau:

- Đối với bất động sản là giá trị quyền sử dụng đất thì phần giá trị quyền sử dụng đất được xác định căn cứ vào Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng bất động sản.

- Đối với bất động sản là nhà và công trình kiến trúc trên đất thì giá trị bất động sản được xác định căn cứ vào quy định của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về phân loại giá trị nhà; quy định tiêu chuẩn, định mức xây dựng cơ bản do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ban hành; giá trị còn lại của nhà, công trình kiến trúc tại thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu. Trường hợp không xác định được theo quy định trên thì căn cứ vào giá tính lệ phí trước bạ do UBND cấp tỉnh quy định.

Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, theo Điều 22 của Nghị định này, “là 2% trên giá chuyển nhượng”.

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ thừa kế, quà tặng là thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thừa kế, quà tặng. 

Cách tính số thuế phải nộp: 

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp

=

Thu nhập tính thuế

x

Thuế suất 2%

Cũng cần lưu ý, theo khoản 4 Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, một trong những trường hợp thu nhập được miễn thuế là “thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau”.

Cho nên, trường hợp được hưởng thừa kế căn nhà từ những người nêu trên, bố mẹ bạn được miễn thuế thu nhập cá nhân. Nếu không, số tiền thuế thu nhập cá nhân mà bố mẹ bạn được tính bằng 2% giá trị căn nhà.

Thu Hường