DÂN SỰ

Quy định của pháp luật về cầm cố tài sản
Ngày đăng 31/03/2022 | 19:57  | Lượt xem: 254

Do cần tiền gấp nên anh Phong đã đến cửa hàng cầm đồ của anh Bích cầm cố chiếc xe máy với giá 15 triệu đồng. Đến hạn, anh Phong đến lấy xe máy thì anh Bích đề nghị anh Phong thanh toán chi phí bảo quản chiếc xe máy.

Anh Phong không đồng ý thanh toán chi phí này nên anh Bích nhất quyết không giao xe máy. Do đó, anh Phong đề nghị cho biết yêu cầu của anh Bích có đảm bảo với quy định của pháp luật không? 

Trả lời

 - Điều 309 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về cầm cố tài sản: « Cầm cố tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên cầm cố) giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận cầm cố) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ ».

- Điều 311 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định nghĩa vụ của bên cầm cố:

« 1. Giao tài sản cầm cố cho bên nhận cầm cố theo đúng thỏa thuận.

2. Báo cho bên nhận cầm cố về quyền của người thứ ba đối với tài sản cầm cố, nếu có; trường hợp không thông báo thì bên nhận cầm cố có quyền hủy hợp đồng cầm cố tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc duy trì hợp đồng và chấp nhận quyền của người thứ ba đối với tài sản cầm cố.

3. Thanh toán cho bên nhận cầm cố chi phí hợp lý để bảo quản tài sản cầm cố, trừ trường hợp có thỏa thuận khác ».

- Điều 314 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định quyền của bên nhận cầm cố:

« 1. Yêu cầu người đang chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật tài sản cầm cố trả lại tài sản đó.

2. Xử lý tài sản cầm cố theo phương thức đã thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

3. Được cho thuê, cho mượn, khai thác công dụng tài sản cầm cố và hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố, nếu có thỏa thuận.

4. Được thanh toán chi phí hợp lý bảo quản tài sản cầm cố khi trả lại tài sản cho bên cầm cố ».

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì anh Phong là bên cầm cố tài sản có nghĩa vụ thanh toán cho anh Bích là bên nhận cầm cố chi phí hợp lý để bảo quản tài sản cầm cố, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Anh Bích là bên nhận cầm có cũng có quyền được thanh toán chi  phí hợp lý bảo quản tài sản cầm cố khi trả lại tài sản cho bên cầm cố (anh Phong). Do vậy, việc anh Phong không chấp nhận thanh toán chi phí bảo quản xe máy cho anh Bích là không đúng pháp luật, anh Phong cần phải thực hiện nghĩa vụ này, lưu ý chi phí  phải là chi phí hợp lý.

Như Quỳnh