DÂN SỰ

Bố mẹ cho tặng con nhà ở có phải ký kết hợp đồng hay không?
Ngày đăng 19/02/2022 | 21:51  | Lượt xem: 452

Đề nghị các anh chị cho biết, bố mẹ cho con căn nhà vừa xây dựng xong thì có bắt buộc phải làm hợp đồng ghi rõ nội dung tương tự như bán cho người ngoài và cần xác nhận của chính quyền địa phương hay không?

Đề nghị các anh chị cho biết, bố mẹ cho con căn nhà vừa xây dựng xong thì có bắt buộc phải làm hợp đồng ghi rõ nội dung tương tự như bán cho người ngoài và cần xác nhận của chính quyền địa phương hay không?

Trả lời

Theo Điều 457 Bộ luật Dân sự năm 2015, “Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận”.

Tặng cho bất động sản được quy định tại Điều 459 của Bộ luật này. Đó là:

“1. Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật.

2. Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản”.

Căn cứ quy định nêu trên, bố mẹ cho con tài sản phải lập hợp đồng bằng văn bản, có công chứng hoặc chứng thực.

Cũng giống như hợp đồng về nhà ở khác, theo Điều 121 Luật Nhà ở năm 2014, hợp đồng tặng cho nhà ở do các bên thỏa thuận, lập thành văn bản bao gồm các nội dung sau đây:

“1. Họ và tên của cá nhân, tên của tổ chức và địa chỉ của các bên;

2. Mô tả đặc điểm của nhà ở giao dịch và đặc điểm của thửa đất ở gắn với nhà ở đó. Đối với hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua căn hộ chung cư thì các bên phải ghi rõ phần sở hữu chung, sử dụng chung; diện tích sử dụng thuộc quyền sở hữu riêng; diện tích sàn xây dựng căn hộ; mục đích sử dụng của phần sở hữu chung, sử dụng chung trong nhà chung cư theo đúng mục đích thiết kế đã được phê duyệt ban đầu;

3. Giá trị góp vốn, giá giao dịch nhà ở nếu hợp đồng có thỏa thuận về giá; trường hợp mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở mà Nhà nước có quy định về giá thì các bên phải thực hiện theo quy định đó;

4. Thời hạn và phương thức thanh toán tiền nếu là trường hợp mua bán, cho thuê, cho thuê mua, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở;

5. Thời gian giao nhận nhà ở; thời gian bảo hành nhà ở nếu là mua, thuê mua nhà ở được đầu tư xây dựng mới; thời hạn cho thuê, cho thuê mua, thế chấp, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở; thời hạn góp vốn;

6. Quyền và nghĩa vụ của các bên;

7. Cam kết của các bên;

8. Các thỏa thuận khác;

9. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng;

10. Ngày, tháng, năm ký kết hợp đồng;

11. Chữ ký và ghi rõ họ, tên của các bên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu (nếu có) và ghi rõ chức vụ của người ký”.

Hợp đồng cho tặng nhà ở như trường hợp cảu bạn phải phải thực hiện công chứng, chứng thực. Việc công chứng hợp đồng về nhà ở được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng; việc chứng thực hợp đồng về nhà ở được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà ở.

Nếu lựa chọn công chứng, tổ chức hành nghề công chứng sẽ hỗ trợ gia đình bạn trong việc lập hợp đồng. Bạn cũng có thể tham khảo mẫu hợp đồng cho tặng, với các nội dung nêu trên, phản ánh đúng thực tế thỏa thuận cho tặng và yêu cầu chứng thực tại UBND cấp xã.

Theo khoản 1 Điều 122 của Luật này, đối với các giao dịch mua bán, tặng cho, đổi, góp vốn, thế chấp nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại, “thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng, chứng thực hợp đồng”.

Cũng cần lưu ý điều kiện của nhà ở được cho tặng cần đáp ứng đủ điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 118 của Luật này, bao gồm:

“a) Có Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Không thuộc diện đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu; đang trong thời hạn sở hữu nhà ở đối với trường hợp sở hữu nhà ở có thời hạn;

c) Không bị kê biên để thi hành án hoặc không bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d) Không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có thẩm quyền.

Các điều kiện quy định tại điểm b và điểm c khoản này không áp dụng đối với trường hợp mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai”.

Ngoài ra, dù là quan hệ cho tặng, hai bên tham gia giao dịch này cũng phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật. Ví dụ, bên tặng cho phải là chủ sở hữu nhà ở hoặc người được chủ sở hữu cho phép, ủy quyền cho tặng, cả hai bên đều phải có đủ năng lực hành vi dân sự…

Nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên, sau khi hợp đồng có hiệu lực, các bên thỏa thuận để một bên thực hiện nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó theo quy định của pháp luật.

Thu Hường