CUỘC THI TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn Thành phố
Ngày đăng 06/06/2020 | 09:33  | Lượt xem: 6967

Ngày 04/6/2020, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 113/KH-UBND Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn Thành phố.

Cuộc thi được tổ chức nhằm phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, các quy định pháp luật về bảo vệ rừng, biển, hải đảo, đất đai, nước, không khí, tài nguyên, khoáng sản, quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường .... nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn Thành phố nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật về môi trường góp phần bảo vệ môi trường Thủ đô xanh, sạch, đẹp.

 Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ giúp việc và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi.

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên môi trường mạng internet. Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet tại website Cuộc thi theo bộ đề thi được thiết kế sẵn.

Mức giải thưởng cuộc thi như sau:

Giải cá nhân (gồm 03 giải nhất, 07 giải nhì, 20 giải b35 giải khuyến khích)

- Giải Nhất: 6.000.000 đồng

- Giải Nhì: 3.000.000 đồng

- Giải Ba: 2.000.000 đồng

- Giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng

Giải tập thể (gồm 03 giải nhất, 07 giải nhì, 10 giải ba)

- Giải Nhất: 10.000.000 đồng

- Giải Nhì: 7.000.000 đồng

- Giải Ba: 5.000.000 đồng

* Giải phụ khác (nếu có): 500.000 đồng

Mức giải thưởng cuộc thi điều chỉnh từ nguồn xã hội hóa nếu có.

Trang thông tin điện tử tuyên truyền, phổ biến pháp luật thành phố Hà Nội xin đăng tải toàn văn Kế hoạch tổ chức Cuộc thi và các văn bản có liên quan để độc giả theo dõi, hưởng ứng:

1. Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2020 của UBND Thành phố Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn Thành phố  Bản scan   Bản mềm

2. Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2020, UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban tổ chức cuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn thành phố Hà Nội Bản scan

3. Quyết định số 01/QĐ-BTC ngày 22/7/2020 của Ban Tổ chức cuộc thi về việc ban hành thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Bản scan

  1. PBGDPL