BẠN CẦN BIẾT

Những hành vi bị nghiêm cấm trong thi hành Luật Tố cáo

Ngày đăng 15/02/2017 | 12:00  | Lượt xem: 54
Theo quy định tại Điều 8 của Luật Tố cáo năm 2011, thì hành vi Gây khó khăn, phiền hà đối với việc thực hiện quyền tố cáo của công dân bị nghiêm cấm

Quy định về cử người đại diện khi nhiều người cùng tố cáo

Ngày đăng 15/02/2017 | 12:00  | Lượt xem: 56
Khi nhiều người cùng tố cáo thì phải cử người đại diện để trình bày nội dung tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. Người đại diện phải là người tố cáo

Quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo

Ngày đăng 15/02/2017 | 12:00  | Lượt xem: 56
Theo quy định tại Điều 10 của Luật Tố cáo năm 2011, thì người bị tố cáo được thông báo về nội dung tố cáo, đưa ra chứng cứ để chứng minh nội dung tố cáo là không đúng sự thật..  

Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo được bảo vệ

Ngày đăng 15/02/2017 | 12:00  | Lượt xem: 54
Theo quy định tại Điều 35 của Luật Tố cáo năm 2011, thì quyền và nghĩa vụ của người tố cáo được bảo vệ

15 đối tượng được miễn học phí từ nay đến năm học 2020-2021

Ngày đăng 14/02/2017 | 12:00  | Lượt xem: 40
Theo quy định tại Điều 7, Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm...

Cách hiểu một số từ ngữ trong Luật Tố cáo

Ngày đăng 14/02/2017 | 12:00  | Lượt xem: 51
Tố cáo là việc công dân theo thủ tục do Luật này quy định báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại...

Những việc cán bộ, công chức không được làm

Ngày đăng 14/02/2017 | 12:00  | Lượt xem: 135
Theo quy định tại Điều 18, Điều 19, Điều 20 của Luật Cán bộ, công chức năm 2008 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010, thì Cán bộ, công chức  không được trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm...

Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo

Ngày đăng 14/02/2017 | 12:00  | Lượt xem: 52
Theo quy định tại Điều 9 của Luật Tố cáo năm 2011, thì người tố cáo được giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích và các thông tin cá nhân khác của mình

Đạo đức, văn hóa giao tiếp ở công sở, giao tiếp với nhân dân của cán bộ, công chức

Ngày đăng 14/02/2017 | 12:00  | Lượt xem: 167
Theo quy định tại Điều 15, Điều 16, Điều 17 của Luật Cán bộ, công chức năm 2008 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010, thì Cán bộ, công chức phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư...

Nghĩa vụ của cán bộ, công chức

Ngày đăng 13/02/2017 | 12:00  | Lượt xem: 61
Theo quy định tại Điều 8, Điều 9 của Luật Cán bộ, công chức năm 2008 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010, thì Nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ, là phải tôn trọng nhân dân,...

Những trường hợp không phải nộp tiền tạm ứng án phí, không phải chịu án phí

Ngày đăng 13/02/2017 | 12:00  | Lượt xem: 131
Người khiếu kiện về danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, danh sách cử tri trưng cầu ý dân không phải nộp tiền tạm ứng án phí, không phải...

Những trường hợp không phải nộp tiền tạm ứng lệ phí Tòa án, không phải chịu lệ phí Tòa án

Ngày đăng 13/02/2017 | 12:00  | Lượt xem: 113
Theo quy định tại khoản 2, Điều 11 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí...

Những trường hợp thuộc thẩm quyền thu án phí Toà án của Cơ quan thi hành án dân sự

Ngày đăng 13/02/2017 | 12:00  | Lượt xem: 35
Theo quy định tại khoản 1, Điều 10 và Điều 3 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí...

Quy định về lập danh sách thí sinh dự thi và sắp xếp phòng thi THTP

Ngày đăng 13/02/2017 | 12:00  | Lượt xem: 181
Theo quy định tại Điều 9 của Quy chế quy định về thi trung học phổ thông  quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT (được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDDT ngày 25/1/2017 của Bộ Giáo...

Quyền của cán bộ, công chức

Ngày đăng 13/02/2017 | 12:00  | Lượt xem: 79
Cán bộ, công chức được giao quyền tương xứng với nhiệm vụ; được bảo đảm trang thiết bị và các điều kiện làm việc khác theo quy định của pháp luật.  

Thẩm quyền của Bộ Ngoại giao thu lệ phí Tòa án

Ngày đăng 13/02/2017 | 12:00  | Lượt xem: 45
Cơ quan có thẩm quyền thu lệ phí Tòa án có thẩm quyền thu tạm ứng lệ phí Tòa án

Thẩm quyền thu lệ phí Toà án của Cơ quan thi hành án dân sự

Ngày đăng 13/02/2017 | 12:00  | Lượt xem: 114
Theo quy định tại khoản 1, Điều 10 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí...

Danh mục án phí, lệ phí Tòa án

Ngày đăng 11/02/2017 | 12:00  | Lượt xem: 53
Theo quy định tại Điều 47, Điều 48 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thì kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, khi thụ lý những vụ việc dân sự,...

Quy định về phúc khảo bài thi THPT quốc gia

Ngày đăng 11/02/2017 | 12:00  | Lượt xem: 50
Mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi, thí sinh đăng ký dự thi ở đâu thì nộp đơn phúc khảo ở nơi đó.

Thí sinh dự thi trong kỳ thi năm trước nhưng chưa tốt nghiệp THPT được bảo lưu điểm thi

Ngày đăng 11/02/2017 | 12:00  | Lượt xem: 49
Thí sinh dự thi đủ các môn quy định trong kỳ thi năm trước nhưng chưa tốt nghiệp THPT và không bị kỷ luật huỷ kết quả thi thì được bảo lưu điểm thi của các bài thi hoặc các môn thành phần của bài...