BẠN CẦN BIẾT

Mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về thông tin báo cháy

Ngày đăng 30/04/2022 | 11:33  | Lượt xem: 150
Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi không báo cháy, sự cố, tai nạn hoặc ngăn cản, gây cản trở việc thông tin báo cháy, sự cố, tai nạn;

Mức xử phạt đối với hành vi vi phạm sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt hoặc các thiết bị điện tử

Ngày đăng 30/04/2022 | 11:32  | Lượt xem: 15
Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt hoặc các thiết bị điện, điện tử ở những nơi có quy định cấm.

Mức xử phạt đối với hành vi đánh bạc trái phép

Ngày đăng 29/04/2022 | 08:06  | Lượt xem: 16
Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác để đánh bạc trái phép;

Mức xử phạt đối với hành vi lợi dụng kinh doanh, dịch vụ để hoạt động mua dâm, bán dâm

Ngày đăng 29/04/2022 | 08:04  | Lượt xem: 44
Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật, người được giao quản lý cơ sở kinh doanh, dịch vụ để xảy ra hoạt động mua dâm, bán dâm, khiêu...

Mức xử phạt đối với hành bán dâm

Ngày đăng 29/04/2022 | 08:03  | Lượt xem: 18
Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi giúp sức, lôi kéo, xúi giục, ép buộc hoặc cưỡng bức người khác mua dâm, bán dâm

Mức xử phạt đối với hành vi mua dâm

Ngày đăng 29/04/2022 | 08:01  | Lượt xem: 25
Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp mua dâm từ 02 người trở lên cùng một lúc

Thẩm quyền xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi

Ngày đăng 29/04/2022 | 07:24  | Lượt xem: 18
Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được can thiệp trái pháp luật vào việc Tòa án xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành thời gian còn lại người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Ngày đăng 29/04/2022 | 07:23  | Lượt xem: 25
Tạm đình chỉ chấp hành quyết định trong trường hợp bị ốm nặng phải điều trị nội trú hơn 10 ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến huyện trở lên;

Hoãn, miễn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi

Ngày đăng 27/04/2022 | 05:21  | Lượt xem: 97
Người phải chấp hành nhưng chưa đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được miễn chấp hành quyết định Trong thời gian hoãn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc bị Tòa án xử phạt tù...

Nguyên tắc xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi

Ngày đăng 27/04/2022 | 05:19  | Lượt xem: 22
Việc xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do một Thẩm phán thực hiện. Khi xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, Thẩm phán độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Bảo...

Mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về bảo vệ các công trình công cộng, công trình an ninh, trật tự

Ngày đăng 24/04/2022 | 09:20  | Lượt xem: 93
Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi tự ý xê dịch, tháo dỡ cột dây điện thoại, điện tín, cột đèn, hàng rào của các cơ quan nhà nước hoặc các công trình công cộng khác

Mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân

Ngày đăng 24/04/2022 | 09:00  | Lượt xem: 91
Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi làm sai lệch sổ sách, hồ sơ, giấy tờ, tài liệu, dữ liệu và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về...

Mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về họ, hụi, biêu, phường

Ngày đăng 24/04/2022 | 08:41  | Lượt xem: 131
Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với lợi dụng việc tổ chức họ để cho vay lãi nặng mà lãi suất cho vay vượt quá tỷ lệ lãi suất theo quy định của Bộ luật Dân sự;

Mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về gây thiệt hại đến tài sản của tổ chức, cá nhân khác

Ngày đăng 24/04/2022 | 07:58  | Lượt xem: 161
Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi gian lận hoặc lừa đảo trong việc môi giới, hướng dẫn giới thiệu dịch vụ mua, bán nhà, đất hoặc các tài sản khác;

Quyền và nghĩa vụ của chủ việc đầu tư trong thiết kế xây dựng

Ngày đăng 18/04/2022 | 12:29  | Lượt xem: 307
Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi không tổ chức lập hoặc tổ chức lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình không phù hợp với chủ trương đầu tư xây dựng công trình...

Mức xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về trật tự xây dựng

Ngày đăng 18/04/2022 | 11:56  | Lượt xem: 331
Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức thi công nhà riêng lẻ sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp phép sửa chữa, cải tạo, di dời công...

Mức xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về khởi công xây dựng công trình

Ngày đăng 14/04/2022 | 12:02  | Lượt xem: 152
Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không gửi văn bản thông báo ngày khởi công (kèm theo bản sao giấy phép xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng) cho cơ quan quản lý nhà...

Điều kiện khởi công xây dựng công trình

Ngày đăng 14/04/2022 | 11:59  | Lượt xem: 133
Chủ đầu tư đã gửi thông báo về ngày khởi công xây dựng đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương trước thời điểm khởi công xây dựng ít nhất là 03 ngày làm việc.

Xử lý vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú

Ngày đăng 05/04/2022 | 06:03  | Lượt xem: 274
Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu sai sự thật về cư trú để được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo thông tin về cư trú,...

Xử lý vi phạm quy định về căn cước công dân

Ngày đăng 05/04/2022 | 06:01  | Lượt xem: 196
Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với thế chấp, cầm cố, nhận cầm cố Giấy chứng minh nhân dân, Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân;