banner-1

Góc ảnh

TinTuc


tài liệu


STT Tên Tài liệu Ngày đăng File download
1

Tài liệu phát thanh tháng 12 năm 2017: TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ LÝ LỊCH TƯ PHÁP

30/11/2017

2

Quyết định về việc khen thưởng Cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017

03/11/2017

3

Tài liệu phát thanh tháng 11,12/2017: Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thú y

01/11/2017

4

Tài liệu phát thanh tháng 11,12/2017: Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thú y

01/11/2017

5

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội

20/10/2017

6

Hướng dẫn tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật cho học sinh trung học phổ thông năm 2017

16/10/2017

7

Quyết định về việc công bố Đáp án và ban hành Quy chế chấm Bài dự thi Cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017

09/10/2017

8

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội

27/09/2017

9

Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2017

20/09/2017

10

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017

14/09/2017


Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Nha Trang
Pleiku